background

CREATIVITAT AUGMENTADA

La intel·ligència artificial està canviant la naturalesa dels processos creatius

CREATIVITAT COMPUTACIONAL

Una nova tendència democratitzadora de la creativitat, que consisteix a assistir i augmentar la creativitat humana

La intel·ligència artificial està canviant de forma dràstica la naturalesa dels processos creatius. Els ordinadors exerceixen papers molt significatius en processos creadors com la música, l'arquitectura, les belles arts i la ciència.

Pensem que hem d'aspirar a relacions més ambicioses entre ordinadors i creativitat. En lloc de considerar l'ordinador com a eina d'ajuda als creadors humans, podríem veure'l com una entitat creativa en si mateixa.

VÍDEO