<We_can_help/>

What are you looking for?

>>març

Residència internacional per a un metavers social i visionari. Barcelona, del 7 de març al 7 d’abril de 2022. Busquem ments artístiques i curioses que vulguin crear un Metavers expandit: fusionant xarxes socials, jugabilitat i entreteniment.