<We_can_help/>

What are you looking for?

Image Alt
<Objectius/>

Crea

Artificia_Experiència

IA Creativa

ARTIFICIA sorgeix amb l’objectiu de crear un espai de trobada per a l’intercanvi de coneixements i la promoció de projectes de creativitat augmentada. Fomentar les activitats educatives. Generar connexions amb organitzacions i grups de treball que combinin les arts, la tecnologia i la intel·ligència artificial.
Artificia_Networking

Impulsant innovació

La creativitat computacional és un sector emergent en les indústries culturals i creatives. Des d’ARTIFICIA volem establir trobades físiques i virtuals, entre la ciutadania, la comunitat científica, creativa i empresarial per potenciar aquest sector en l’àmbit europeu i internacional.

Projectes destacats

Xerrades breus

Educació

Networking

Artificia_Educació

Continguts educatius

L’educació és un dels eixos vertebradors d’ARTIFICIA per ajudar a fer més accessible l’ús de la intel·ligència artificial a les pràctiques artístiques. Les escoles d’art han de contribuir a fer que els estudiants d’art entenguin i incorporin les més avançades tecnologies en el seu procés de creació. ARTIFICIA col·laborarà amb escoles d’art i comunitats educatives per donar a conèixer aquest nou paradigma i com els canvis poden influir en les creacions artístiques.
Artificia_Ètica

Valors socials

Donem suport que la IA pot ser una força per al bé de la societat, però també hi ha la preocupació per l’ús inadequat, prematur o malintencionat. Cal conscienciar sobre les limitacions de la IA i de l’acció col·lectiva per garantir que la IA sigui eficaç.
També ens alineem amb els principis de l’equitat de gènere, la diversitat i la inclusivitat.