<We_can_help/>

What are you looking for?

CTRL-F

CTRL-F és una col·lectiva transdisciplinària que explora el vincle art / ciència. Centra la seva recerca en la cruïlla entre arxius audiovisuals amb una arquitectura de la Intel·ligència Artificial. Les integrants de CTRL-F provenen de diversos camps: les ciències socials, el disseny gràfic, les ciències computacionals, la realització audiovisual, la gestió cultural i els llenguatges de programació. Les seves pràctiques artístiques prioritzen les dinàmiques col·lectives i relacionals en espais de circulació de coneixement i camps d’acció per abordar diferents preguntes i temàtiques. Treballen les tensions entre tecnociència, procediments científics, teories aplicades i pràctiques artístiques participatives.


En aquest vídeo, CTRL-F respon a les següents preguntes (castellà):

· Creus que la IA, utilitzada com a eina, pot fer avançar els mitjans artístics en noves direccions?

· Com hem d’abordar la qüestió de l’autoria de les màquines? Qui té els drets d’autoria?

· Quin pot ser el potencial de la IA per influir en l’art en els propers anys?


Projecte relacionat: https://www.artificia.pro/ca/metavision/