<We_can_help/>

What are you looking for?

>Posts tagged "Autoria"

CTRL-F és una col·lectiva transdisciplinària que explora el vincle art / ciència. Centra la seva recerca en la cruïlla entre arxius audiovisuals amb una arquitectura de la Intel·ligència Artificial. Les