<We_can_help/>

What are you looking for?

>Posts tagged "Interactiu"

Lure: una exploració musical-teatral de la IA (estudi obert). En diàleg amb una màquina d'aprenentatge: exploració de la música, teatre interactiu i actuació en directe a través de la intel·ligència artificial. Originalment destinat