<We_can_help/>

What are you looking for?

METAVISIÓN

METAVISIÓN es proposa intervenir telenotícies espanyols amb arquitectures de la Intel·ligència Artificial, i observar algunes esferes semàntiques a partir d’aquest encreuament. Al mateix temps que cerca desvetllar dinàmiques disciplinàries que operen en els mitjans massius de comunicació, explora exercicis que distorsionen la llegibilitat i permeten imaginar nous relats a l’hora de comunicar esdeveniments. Algunes preguntes que recorren METAVISIÓN: És possible distorsionar el vincle entre el-que-diuen i el-que-mostren els telenotícies? Com ampliar els horitzons de representació del flux d’informació? Com imaginar altres llenguatges a l’hora de transmetre esdeveniments? Com intervenir l’aparell perceptiu i transformar amb això, la relació entre significants i significats?


CTRL-F és una col·lectiva transdisciplinària que explora el vincle art / ciència. Centra la seva recerca en la cruïlla entre arxius audiovisuals amb una arquitectura de la Intel·ligència Artificial. Les integrants de CTRL-F provenen de diversos camps: les ciències socials, el disseny gràfic, les ciències computacionals, la realització audiovisual, la gestió cultural i els llenguatges de programació. Les seves pràctiques artístiques prioritzen les dinàmiques col·lectives i relacionals en espais de circulació de coneixement i camps d’acció per abordar diferents preguntes i temàtiques. Treballen les tensions entre tecnociència, procediments científics, teories aplicades i pràctiques artístiques participatives.

Actualment treballen en el projecte METAVISIÓN, en marc de la Residència d’Art Digital al MediaLab de L’Estruch a Sabadell, amb l’acompanyament de Lina Bautista. Col·laboren el científic Gabriel Senno de l’Institut de Ciències Fotòniques de Castelldefels i Verba, una plataforma de codi obert amb la que articulen bases de dades per a la investigació. La residència compta amb la “Beca per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals” de la Generalitat de Catalunya.

Web: CONTROL-F