<We_can_help/>

What are you looking for?

NUBIA OPEN CALL 2022

A partir del 6 de maig i fins al 6 de juny està oberta la convocatòria. Poden presentar-se artistes catalans i internacionals per participar en una exposició col·lectiva sobre el Metavers i els NFT que tindrà lloc la primera setmana de setembre de 2022 a ESPRONCEDA.

El 27 de juny, es comunicaran els resultats dels deu finalistes. Els artistes seran seleccionats per un jurat professional i rebran assessorament tècnic per crear les NFT a blockchain. A més, podran formar part de la plataforma Nubia.

https://nubia.world/opencall

Una residència creativa a Barcelona, ​​ESPRONCEDA Institute of Art & Culture, durant quatre setmanes per crear projectes i prototips amb equips interdisciplinaris utilitzant tecnologies avançades: XR, IA, escàners, sensors, hologrames, projecció/so 360 i hàptica.

NUBIA (NFT Universe in the Blockchain for International Artists) és una nova plataforma llançada per IMMENSIVA.

https://nubia.world