<We_can_help/>

What are you looking for?

ON THE BOUNDARY OF DREAMS

Amb els recents avenços en intel·ligència artificial i la seva aplicació a l’art em vaig plantejar les següents preguntes:

¿Es pot automatitzar l’art? Pot l’art neuronal ser creatiu per se o està limitat per la imaginació humana?

El geni Dalí, posava un plat de llauna a terra i després s’asseia al costat d’una cadira a la banda mentre sostenia una cullera amb les mans sobre el plat. Després intentaria agafar el son. A la deriva entre la vigília i el somni, presenciaria al·lucinacions i versions distorsionades de la realitat. En el moment de quedar-se adormit, perdria l’adherència de la cullera i aquesta colpejaria el plat, despertant i permetent capturar la imatge dels seus somnis.

En aquest treball, Albert té com a objectiu explorar l’estat de subconsciència i els límits entre el somni i la vigília com a font de creativitat. S’utilitza una xarxa generativa de confrontació (GAN) personalitzada amb mecanismes d’atenció per generar patrons i formes que recorden el procés creatiu de Dalí. Es va seleccionar un conjunt d’art psicodèlic per induir a la xarxa a un estat de surrealisme i distorsió. El resultat, una col·lecció imaginativa sense fi, es combina amb pintures d’estil dalinià utilitzant una xarxa de transferència d’estil multimodal.

On the Boundary of Dreams es va presentar al taller NeurIPS d’aprenentatge automàtic per a la creativitat i el disseny en 2018.


Albert Jiménez

Albert té un B.Sc. i un M.Sc. en Enginyeria Elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya amb especialització en aprenentatge automàtic, visió per ordinador i processament del llenguatge natural. Va ser membre fundador del grup de lectura d’IA i col·laborador en els seminaris d’aprenentatge profund de la UPC.

Després d’una exitosa estada al centre de recerca CSIRO a Austràlia, es va mudar a Toronto el 2018. Allí va treballar a Triage (www.triage.com), dissenyant i construint productes de programari capaços de reconèixer més de 500 afeccions de la pell amb una precisió superior a la dels dermatòlegs. Ha estat professor de curs “Machine Learning in Production” per al bootcamp de machine learning AI Deep Dive i destacat ponent en conferències de dermatologia.

Albert és un apassionat de la intersecció de l’aprenentatge automàtic amb l’art, la música i el canvi climàtic i és autor de diversos projectes en temes com la generació de lletres de cançons, la recuperació d’imatges, la classificació de gèneres musicals i els models generatius per pintures artístiques.

https://www.albertjimenez.xyz/