<We_can_help/>

What are you looking for?

>Termes d’ús

Qui som

La nostra adreça web és: https://www.artificia.pro

Condicions d’ús

Identitat: Kreomúsica S.L. NIF: B67180570

Adreça postal: avinguda de les Roquetes, 39. 1C 08019 Sant Cugat Del Vallés Barcelona. Espanya

Telèfon: +34699573348

Correu electrònic: info@kreomusica.com

ARTIFICIA es compromet a processar la informació dels seus usuaris amb plenes garanties i a complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recollida i l’ús de les dades personals dels seus usuaris.

Per tant, aquest lloc web compleix estrictament el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI). També compleix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals (LOPDGDD).

Accés i ús del lloc web

Els usuaris poden accedir al lloc web de forma gratuïta. En el cas de productes o serveis que requereixin un determinat pagament, ARTIFICIA informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

L’accés a la informació i a les utilitats d’aquest lloc web requereix el registre previ dels usuaris. Els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la participació en el projecte, amb les condicions que s’expliquen en el moment del registre.

Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades personals proporcionades en els formularis seran pròpies i certes. Els usuaris seran els únics responsables de les declaracions falses o inexactes que realitzin i dels danys i perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a ARTIFICIA o a tercers. Així mateix, els usuaris es comprometen a notificar a ARTIFICIA els canvis que es puguin produir en relació amb la informació i les dades personals proporcionades.

ARTIFICIA es reserva el dret de rescindir l’accés al seu lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors d’alimentació elèctrica o per qualsevol altre motiu.

Aquesta interrupció pot ser temporal o permanent, cas en què es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, ARTIFICIA no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat o la continuïtat del seu lloc web, en cas de les causes esmentades anteriorment, per tant, ARTIFICIA en cap moment es pot fer responsable en aquest sentit.

Ús del lloc web

L’ús del lloc web ARTIFICIA per part de qualsevol persona li dóna la condició d’usuari, que accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que ARTIFICIA posa a la seva disposició en aquest lloc web d’acord amb aquestes condicions generals i la legislació vigent, i en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-les. per a activitats contràries a la llei, a la moral o a l’ordre públic.

ARTIFICIA posa a disposició dels usuaris els continguts del lloc web com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, ARTIFICIA posarà a la vostra disposició mitjans raonables per assegurar-se que el contingut inclòs al seu lloc web sigui exacte i actualitzat.

Els menors que vulguin utilitzar aquest lloc web han de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables de les seves accions. Tanmateix, l’ARTIFICIA garanteix la protecció del menor respecte als continguts dirigits especialment al públic familiar.

Modificacions

ARTIFICIA es reserva el dret d’efectuar els canvis que consideri oportuns al seu portal sense previ avís, i pot canviar, suprimir o afegir tant el contingut i els serveis proporcionats a través del mateix com la forma en què es presenten o es troben en el seu portal.

Informació sobre enllaços

Les pàgines d’Internet de ARTIFICIA poden contenir enllaços a altres pàgines de tercers. Per tant, no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de tenir el consentiment exprés de ARTIFICIA.

En compliment del que estableix l’art. 11 i 16 de la LSSICE, ARTIFICIA es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·laboren activament en l’eliminació o, quan sigui necessari, el bloqueig de tot contingut que pugui afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o moral i ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi pot haver algun contingut susceptible de ser susceptible d’aquesta classificació, notifiqueu immediatament l’administrador del lloc web.

Renúncia i limitació de responsabilitat

Els usuaris seran responsables dels danys i perjudicis que poguessin patir ARTIFICIA o tercers com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions previstes en aquest Avís Legal o, si escau, de la política de privadesa i d’altres condicions legals. d’aplicació

ARTIFICIA no es fa responsable dels danys causats als equips informàtics d’usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquest lloc web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de ARTIFICIA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre equip nociu. element.

ARTIFICIA no es fa responsable dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquest lloc web i, per tant, no es fa responsable dels danys causats per la il·legalitat, qualitat, obsolescència, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos. .

Informació sobre propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d’aquest lloc web, entenent com a tals, a tall d’exemple només els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes o logotips distintius, marques comercials, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o d’àudio. , així com el seu disseny gràfic i els codis font (abreujats com a Continguts), són propietat intel·lectual de ARTIFICIA o, si escau, de tercers, tret que s’especifiqui el contrari.

Els usuaris han de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquest lloc web, propietat de ARTIFICIA o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o ús de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos en què estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels drets corresponents.

Protecció de dades personals

Les dades personals rebudes dels usuaris seran tractades de forma confidencial, adequada i en tot moment complint amb les disposicions contingudes en l’RGPD, la LOPDGDD i qualsevol altra normativa vigent o que es pugui promulgar en el futur.

ARTIFICIA es compromet a tractar les dades personals d’acord amb les finalitats per a les quals els usuaris han proporcionat dades personals, a no aplicar-les ni utilitzar-les amb cap altre propòsit i a no comunicar-les, ni tan sols amb la finalitat de la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. ARTIFICIA també es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell de seguretat que impedeixi la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals queden exposats, d’acord amb el que estableix l’article 32 del RGPD.

Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política de privacitat.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal està subjecte a la legislació espanyola vigent. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o litigi que pugui derivar-se de l’accés a aquest lloc web, els usuaris i ARTIFICIA es comprometen a presentar als jutjats competents.