<We_can_help/>

What are you looking for?

THE ROBOT-CREATIVITY PROJECT

El Robot-Creativity Project explora com es poden utilitzar els robots en el treball creatiu. Aquest projecte resumeix la idea de crear robots que puguin desencadenar, ampliar i potenciar les capacitats humanes existents, com la capacitat de ser creatiu. Fins ara, la idea que els robots podrien servir als contextos de creativitat apareix com un xoc de mentalitats contrastants: com pot un robot, una entitat artificial associada amb la precisió i la repetició, associar-se amb la novetat, l’encant i els sentiments de “aww” de les tasques creatives? Aquest projecte té com a objectiu desafiar precisament el paper que la tecnologia robòtica interactiva pot tenir a les nostres vides. En l’àmbit d’aquest projecte, vam construir el robot YOLO com una eina que estimula la creativitat. YOLO, un nom curt per Your Own Living Robot, és una petita criatura robòtica que pot existir en totes les llars. Aquesta joguina robòtica promou el joc no estructurat entre els nens, evocant processos de pensament divergents i convergents, que són parts essencials de la cognició creativa. Les nostres ments estan modelades pels tipus d’eines que fem servir. En proporcionar als nens un robot que pot nodrir la seva creativitat, aquest projecte amplia el conjunt d’eines disponibles per modelar les nostres ments i, per tant, les nostres societats futures.

Patrícia Alves-Oliveira 

Patrícia Alves-Oliveira, Ph.D., és investigadora en el camp de la Interacció Humà-Robot. La seva passió resideix en desenvolupar tecnologia robòtica interactiva que serveixi a noves formes de viure i créixer. Patrícia està particularment interessada a fer servir robots com noves eines per potenciar les capacitats humanes, ampliar les connexions humanes i donar suport a les transicions de la vida. Actualment, és Investigadora Associada Postdoctoral a la Universitat de Washington a Seattle, i treballa al Laboratori de Robòtica Centrada en l’Humà de l’Escola de Ciències i Enginyeria de Computació Paul G. Allen.

https://patricialvesoliveira.com